ZIVOTNE PROSTREDIE:
Organizacie / Granty / Casopisy / Publikacie / Kalendar / Legislativa
Slobodna alternativa

Slobodná alternatíva, Staromestská 6, 811 03 Bratislava

Občianske združenie na ochranu životného prostredia a ľudských práv
tel: (07) 622 40 481, mobil: 0905 212 557, e-mail: sa@changenet.sk

NEGATÍVNE DOPADY VÝSTAVBY DIAĽNIC

(Ad: Zastavenie výstavby diaľnic bude mať výrazný dopad na rast nezamestnanosti, SME stRed, 28.11.1998)

Vážená redakcia SME stRed,

ako Vašim stálym čitateľom nám nemohol uniknúť článok o dopade výstavby diaľnic na rast nezamestnanosti, ktorý ste uverejnili v sobotňajšej prílohe SME. Sme občianske združenie zaoberajúce sa problematikou dopravy a chceli by sme reagovať na viaceré informácie v ňom uvedené a prispieť tak i k lepšej informovanosti Vašich čitateľov.

Niet pochýb o tom, že zastavenie výstavby diaľnic bude mať na rast nezamestnanosti výrazný dopad. Príčinu však treba hľadať niekde inde.

Je samozrejmé, že projekt s celkovými predpokladanými nákladmi 240 miliárd Sk (mimochodom, t.j. viac ako 43 000 Sk na osobu) vytvorí obrovské množstvo pracovných príležitostí. Skutočnosťou však je, že Slovensko nemalo a nemá reálne šance takýto projekt zrealizovať. Bohužiaľ, presvedčiť sme sa o tom museli na vlastnej koži my všetci.

Ekonomické následky výstavby diaľnic

Mečiarova vláda nemala žiadnu hodnovernú štúdiu o návratnosti investícií do diaľnic a napriek tomu mali náklady na ich výstavby dosiahnuť ekvivalent desatiny príjmov štátneho rozpočtu. Už od začiatku výstavby sa vo financovaní vyskytovali vážne nedostatky. Až 60 percent prostriedkov pochádzalo zo zahraničných zdrojov, čo sa neskôr prejavilo zvyšujúcou sa úrokovou sadzbou a zhoršujúcim sa ratingom Slovenska.

Nový minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Gabriel Palacka hodnotí súčasný stav v tomto rezorte ako zúfalý. Celková zadĺženosť rezortu je 53 miliárd Sk, z toho 39 miliárd je so štátnou zárukou a z nich presne polovica bola použitá na výstavbu nových diaľnic.

Sen o náraste zamestnanosti

Dalo sa logicky očakávať, že po dokončení jednotlivých úsekov diaľnic nezamestnanosť v danej oblasti opäť drasticky narastie. Pôvodne sa uvažovalo s dokončením diaľničnej siete v roku 2005, vláde Vladimíra Mečiara sa však tempo výstavby nepodarilo udržať ani do tohtoročných volieb a mnohé úseky sa tak najmä pre nedostatok financií odovzdávali nedokončené (s parametrami cesty I. triedy).

Pri výstavbe diaľnic sa veľmi často argumentovalo tým, že jeden pracovník vytvára podmienky pre uplatnenie trom ďalším. Oveľa naliehavejšia bytová výstavba by pritom vytvorila dvakrát toľko pracovných príležitostí ako výstavba diaľnic.

Predvolebná kampaň HZDS na úkor nás všetkých

Ako príklad poslúži slávnostné položenie základného kameňna diaľnice D 61 Mierová – Senecká (Bratislava) 9. septembra 1998 pod hlavičkou HZDS Bratislava. Kladenie mnohých ďalších základných kameňov a slávnostné otváranie nových, často nedokončených úsekov diaľnic – to všetko malo slúžiť predovšetkým ako súčasť predvolebnej kampane HZDS. Tá však napokon nesplnila očakávania jej tvorcov, no zaplatili sme ju my všetci a ešte veľmi dlho ju splácať budeme.

Diaľnice nado všetko?

Výstavba diaľnic bola pre bývalú vládu zjavne dôležitejšia ako verejná doprava, bytová výstavba, zdravotníctvo, či školstvo. Inak si totiž nemožno vysvetliť jej macošský prístup k týmto rezortom – v nemocniciach chýba už aj toaletný papier, školy nemajú za čo kúriť, dopravným podnikom chýbajú peniaze na naftu, pretrváva akútny nedostatok bytov.

Súčasná situácia je predovšetkým následkom chybnej dopravnej politiky bývalej vlády Vladimíra Mečiara, ktorá bezhlavou výstavbou diaľnic priviedla slovenské hospodárstvo na mizinu.

Diaľnice verzus verejná doprava

Mimoriadne beohľadne sa bývalá vláda správala verejnej doprave. Viackrát skrátila prisľúbené dotácie dopravným podnikom a prinútila tak dopravcov rušiť stovky prímestských spojov a viac ako 400 vlakov na celom Slovensku.

Napríklad z 5 400 autobusov SAD je 85 % po dobe svojej ekonomickej životnosti, 1 000 autobusov je starších ako 10 rokov a SAD Čadca je priemerný vek autobusov až 11 rokov.

Vláda V. Mečiara “z úsporných dôvodov“ uvažovala o prepustení polovice zamestnancov Železníc SR, čo je až 25 tisíc ľudí !!!

Diaľnice nie sú riešiením dopravných problémov

Diaľnice narastajúce dopravné problémy neriešia, iba ich na krátky čas odsúvajú do budúcnosti. Svedčia o tom domáce i zahraničné skúsenosti (napr. analýza poradnej komisie britskej vlády SACTRA). Existujú tiež štúdie dokazujúce súvislosť medzi výstavbou ciest a nárastom intenzity automobilovej dopravy. Každodenné mnohokilometrové zápchy na šesť- i viac prúdových diaľniciach v Nemecku či USA hovoria za všetko.

Problémom je nárast počtu automobilov a katastrofálny stav verejnej dopravy. Desiatky miliárd korún, ktoré sa v minulosti používali na výstavbu diaľnic, by napríklad dokázali úplne postaviť na nohy nejeden dopravný podnik, z čoho by mali úžitok stovky miliónov cestujúcich, ktorí každoročne verejnú dopravu využívajú.

Kým vlády a verejnosť západných krajín hľadajú riešenia, ako zniížiť intenzitu automobilovej dopravy, u nás sa donedávna budovali diaľnice s cieľom pritiahnuť na naše územie čo najviac najmä tranzitnej dopravy. V roku 1994 bolo napríklad vo Švajčiarsku vyhlásené referendum, na základe ktorého bude do 10 rokov celá tranzitná nákladná doprava presmerovaná na železnicu. Slovensko má pre túto (tzv. kombinovanú) dopravu vynikajúce predpoklady, potrebné železničné vozne u nás vyrába ŽOS Vrútky, čo by taktiež mohol byť spôsob riešenia problému nezamestnanosti.

Zachráňme verejnú dopravu !

Jediným riešením ako zabrániť ďalšiemu nárastu intenzity automobilovej dopravy a jej škodlivých vplyvov (dopravné nehody, exhaláty, hluk, záber pôdy…) je maximálna možná podpora verejnej dopravy do takej miery, aby sa táto stala aj pre majiteľa motorového vozidla výhodnejšou, najmä z hľadiska jeho pohodlia, financií a ušetreného času. Rozvoj ekologickej a bezpečnejšej železničnej nákladnej dopravy by tiež pomohol odstrániť z ciest tisícky nákladných automobilov.

Slovensko (i celá Východná Európa) má v porovnaní s “vyspelými“ štátmi obrovskú výhodu - verejná doprava tu funguje na relatívne dobrej úrovni a ľudia sú zvyknutí ju využívať. Iste, cestovanie verejnou dopravou je u nás často pod ľudskú dôstojnosť. I to je však dôsledok nesprávnej štátnej dopravnej politiky, ktorá neustále znižovala dotácie do verejnej dopravy a bezhlavo presadzovala výstavbu diaľnic.

Ostáva preto dúfať, že nová vláda nebude opakovať chyby svojich predchodcov a bude dodržiavať svoje sľuby o podpore verejnej dopravy.

Matúš Bakyta, koordinátor dopravnej kampane občianskeho združenia Slobodná alternatíva


Slobodna alternativa
ZIVOTNE PROSTREDIE:
Organizacie / Granty / Casopisy / Publikacie / Kalendar / Legislativa