REC Bulletin - Regionalne environmentalne centrum
ZIVOTNE PROSTREDIE:
Organizacie / Granty / Casopisy / Publikacie / Kalendar / Legislativa

Z d r o j:
Nazov casopisu: REC Bulletin - spravodaj Slovenska republika
Vydavatel: REC - Regionalne environmentalne centrum Bratislava
Rocnik: 1998 Cislo: 5-6 (maj-jun)

LOKALNY GRANTOVY PROGRAM

Dna 18. maja 1998 sa konalo zasadnutie lokalneho poradneho vyboru REC. Program zasadnutia bol mimoriadne bohaty, nakolko bolo na toto zasadnutie predlozenych 39 ziadosti o lokalny grant, ktore musela komisia posudit. Celkova pozadovana suma na tieto projekty cinila takmer 5 mil. Sk. Pre zaujimavost uvadzame, ze REC ma na udelenie lokalnych grantov na obdobie od aprila 1998 do aprila 1999 k dispozicii ciastku 1,5 mil. Sk.

Po dokladnom posudeni vsetkych predlozenych projektov odmenila komisia 15 projektov (Zoznam odmenenych projektov sa nachadza v tabulke). Pre veducich odmenenych projektov pripravuje REC stretnutie, na ktorom budu podpisane Zmluvy o udeleni grantu a vysvetlene problemy pri vyuctovani projektu. Taketo stretnutie sa uskutocni 15. juna a 17. juna 1998 v REC v Bratislave.

dalsie zasadnutie lokalneho poradneho vyboru REC sa bude konat 26. novembra 1998 v Prahe. Uzavierka prijimania ziadosti je do 30. oktobra 1998. .

Kurz: 1 ECU = 38 Sk 1 Slovenska   Propagacia   Bratislava 27 132  Cielom projektu je propagacia
  environmental ochrany               zivotneho prostredia v
  na      zivotneho              elektronickej podobe 1/ v sieti
  pocitacova  prostredia v            Internet, 2/ na CD-nosicoch.
  siet (SEPS)  elektronickej
         podobe

 2 Spolocnost  'Pre nase   Revuca   23 750  Cielom projektu je posilnit
  priatelov   okolie' cast            envir. uvedom. obyvatelstva v
  Zeme Revuca  'Nehadzme              oblasti nakladania s odpadmi a
         vsetko do              primarneho separovaneho zberu
         jedneho               odpadov v meste Revuca a podla
         vreca'               zaujmu starostov i jeho
                           okolitych obciach.

 3 KOZA Zvolen  Environmentaln Zvolen   23 750  Projekt Environmentalna vychova
         a vychova              deti je urceny pre zakladne
         deti                skoly, vychadza z
                           environmentalnych aktivit.
                           Vysledkom by mal byt zvyseny
                           zaujem deti o zivotne
                           prostredie, o prirodu a o
                           problemy mesta v ktorom ziju.

 4 SZOPK     Zachrana    Presov   18 544  Projekt ma riesit a odstranit
  ZO-PLAMIENKA ohrozenych             pricinu ubytku a poklesu
         druhov sov             pocetnosti populacii kuvika
                           placliveho a plamienky
                           driemavej v presovskom regione.
                           Obnovit a zachovat hniezdne
                           moznosti pre oba druhy.

 5 Zelena linka Tajomna ziva  Puchov   33 934  Vytvorit a realizovat program
         planeta               environmentalnej vychovy TZP,
                           cast II - Co prezradza zelen,
                           ktoreho zamerom je podporit
                           ucitelov ZS v ich usili
                           zvysovat povedomie ziakov a ich
                           ucast spolu s miestnym
                           obyvatelstvom na kladnych
                           zmenach ZP.

 6 Aliancia   Ekonomika -  Bratislava 33 934  Strukturovany seminar, ktory
  zien     Akoby na              pocita s aktivnou ucastou cca
  Slovenska   ludoch               25-30 ucastnikov zo Slovenska a
         zalezalo              z Ciech na temu nove ekonomicke
                           trendy vo svete, ktore
                           vychadzaju z krizy neo -
                           liberalnej globalnej ekonomiky
                           a hladaju nove ekonomicke
                           trendy slubujuce ekologicky
                           prijatelne ekonomicke nastroje.

 7 Spolocnost  Trvalo     Kosice   19 684  Cielom projektu je podporit a
  priatelov   udrzatelne             iniciovat rozsirenie
  Zeme     ludske sidla            ekologickeho planovania a
                           vystavby sidiel. Zavadzanie
                           prvkov ekologickej tvorby
                           sidiel setri energiu,
                           minimalizuje skodlive odpady a
                           podiela sa na znizovani
                           environmentalneho rizika na
                           zdravie obyvatelstva.

 8 ZO SZOPK   Ekotabor a   Bratislava 50 882  Cielom projektu je zhromazdit
  c.17 SIRIUS  energeticke             na dobu 3 tyzdnov ekologickych
         brigady 1998            aktivistov a za ich pomoci
                           realizovat energeticke brigady
                           - poukazat na jednoduchu a
                           lacnu moznost uspor energie.

 9 Zdruzenie   Alternativy  Bratislava 44 118  Monotematicke cislo casopisu
  BIOSFERA pre rozvoja               Zivotne prostredie zamerane na
  rozvoj    spolocnosti             alternativy programov a
  krajinnej                     projektov rozvoja spolocnosti v
  ekologie                     3 rovinach: na globalnej
                           urovni, na kontinentalnej
                           urovni, na regionalnej urovni a
                           na projekty a programy trvalo
                           udrzatelneho zivota.

10 Za Matku Zem Kniznica    Bratislava 19 342  Hlavnym cielom tohto projektu
         ekologie a             je zriadenie dobre fungujuceho
         ludskych prav            fondu kniznice Ekologie a
                           ludskych prav, ktory bude moct
                           zodpovedat citatelom ich otazky
                           a prispeje k pochopeniu
                           problematiky ekologie a
                           ludskych prav laickou
                           verejnostou.

11 SZOPK OV   Ludia - voda  Senica   30 552  Intenzivne posobenie na
  Senica    - krajina              verejnost a institucie , aby sa
                           zabranilo devastacii krajiny
                           Zahoria: regulacia potokov,
                           meliorizacia, vodna nadrz
                           Sobotiste - z dovodu
                           predchadzania povodni. Osveta
                           smerom k revitalizacii krajiny,
                           vratenie vody krajine.

12 Bratislavske Zapojenie   Bratislava 23 750  Cielom projektu je zapojit
  regionalne  verejnosti do            siroku verejnost a kompetentne
  ochranarske  programu              organy do programu Zelene pluca
  zdruzenie   zelene pluca            Bratislavy, vypracovat znenie
         Bratislavy             spolocneho navrhu programu,
                           rozbehnut sutaz pre
                           bratislavske deti a mladez
                           'Zdrave mesto' a realizovat
                           projekt vysadby vegetacie vo
                           vybranych lokalitach.

13 Lesoochranars Gaia - nas   Tulcik   40 698  Cielom projektu je vyhladavat
  ke      domov                obcanov citlivych na problemy
  zoskupenie                    zivotneho prostredia a
  VLK (LZ VLK)                   poskytnut im moznost zapojit sa
                           do cinnosti LZ VLK.
                           Zrealizovat: 10
                           environmentalnych prednasok, 3
                           seminare, kulturno-vzdelavaciu
                           akciu 'Noc Zeme', koncert,
                           brigadu, letny ochranarsky
                           tabor a pod.

14 Slobodna   Dopravna    Bratislava 25 460  Preklad, vydavanie a
  alternativa  kampan               distribucia informacnych
                           materialov propagujucich
                           ekologickejsie a ekonomickejsie
                           sposoby dopravy. Spolupraca s
                           obcianskymi iniciativami
                           podobneho zamerania.

15 Daphne -   Casopis    Bratislava 22 040  Cielom projektu je vydanie
  centrum pre  Daphne 1/98             casopisu DAPHNE 1/98  s
  aplikovanu                    centralnou temou venovanou
  ekologiu                     obnove poskodenych ekosystemov
                           a priblizit poznatky z
                           medzinarodnej konferencie
                           spolocnosti.

  C E L K O M               437 570

Z d r o j:
Nazov casopisu: REC Bulletin - spravodaj Slovenska republika
Vydavatel: REC - Regionalne environmentalne centrum Bratislava
Rocnik: 1998 Cislo: 5-6 (maj-jun)
ZIVOTNE PROSTREDIE:
Organizacie / Granty / Casopisy / Publikacie / Kalendar / Legislativa