ZIVOTNE PROSTREDIE:
Organizacie / Granty / Casopisy / Publikacie / Kalendar / Legislativa

Ministerstvo zivotneho prostredia a Ekoforum

LEGISLATIVA
Ministerstvo zivotneho prostredia SR a Ekoforum

Pozrite si oficialnu web stranku MZP SR
venovanu legislative na adrese :

http://www.lifeenv.gov.sk/minis/legislativa/index.html

 
Pripomienkovanie navrhov zakonov
Rok 2 0 0 0
 
Pripomienkovanie navrhov zakonov
Rok 1 9 9 9
 
Pripomienkovanie navrhov zakonov
Rok 1 9 9 8

 • November 1998

  • Do konca novembra 1998 je mozne pripomienkovat materialy na MZP SR - Ministerstve zivotneho prostredia SR:
   1. ZAVERY regionalnych environmentalnych akcnych programov ohrozenych oblasti zivotneho prostredia SR.
   2. NAVRH Nariadenie vlady SR, ktorym sa ustanovuju podrobnosti o sposobe vyhodnotenia zavazkov z hladiska zivotneho prostredia.
   3. INFORMACIA o 59,. zasadnuti Vyboru pre ludske sidla EHK OSN.
   Blizsie informacie poskytne pre mimovladne ochranarske organizacie :
   David Zajac, 07/395 821,395 823, Email: zajac@changenet.sk

 • 30. juna 1998

 • Maj 1998

Ministerstvo zivotneho prostredia a Ekoforum


ZIVOTNE PROSTREDIE:
Organizacie / Granty / Casopisy / Publikacie / Kalendar / Legislativa