ZIVOTNE PROSTREDIE:
Organizacie / Granty / Casopisy / Publikacie / Kalendar / Legislativa

Z d r o j:
Nazov casopisu : Informacie bratislavskych ochranarov
Vydavatel : MV SZOPK Bratislava Rok : 2000 , Cislo : 6 - leto
Projekt Zelenu zeleni
uskutocneny v ramci programu Zelene pluca Bratislavy

V juni 1999 predlozilo 16 mimovladnych organizacii organom statnej spravy a samospravy a sirokej bratislavskej verejnosti Program Zelene pluca Bratislavy. Jeho hlavnym cielom je dosiahnut postupne zlepsenie kvality zivotneho prostredia na uzemi Bratislavy, a to predovsetkym rozsiahlym a systematickym "zazelenovanim" vsetkych vhodnych ploch, najma v castiach s najviac narusenym zivotnym prostredim a s najnizsim podielom vegetacie.

Program je dlhodoby, sklada sa z piatich podprogramov:

  • 1. podprogram hodnotna vegetacia v intravilane (zelen v meste),
  • 2. podprogram - ekologicka siet Bratislavy,
  • 3. podprogram - skolka na pestovanie povodnych drevin,
  • 4. podprogram - sutaz pre bratislavske deti a mladez "Nesetri zelenou laskou",
  • 5. podprogram - ekologicka poradna so zelenym telefonom pre obyvatelov Bratislavy.
Kazdy podprogram ma vlastnu casovu postupnost a je realizovany mnohymi konkretnymi projektmi. Niektore z nich su spolocne pre viacero mestskych casti, pripadne pre cele mesto, ine su specificke len pre niektore z nich.

Projekt Zelenu zeleni sa uskutocnil v ramci 1. podprogramu Zelen v meste.

Uzemie intravilanu mesta je najviac postihnute dosledkami intenzivnej urbanizacie, v dosledku ktorej dochadza k zmensovaniu podielu ploch vegetacie ("zelene"), co ma za nasledok zvysenu prasnost, hlucnost, nadmerne prehrievanie a ine zmeny mikroklimy, s cim bezprostredne suvisi aj zdravotny stav obyvatelstva.

Jednou z moznosti, ako tieto negativne vplyvy urbanizacie zmiernit, je vyuzivanie schopnosti vegetacie pozitivne ovplyvnovat svoje okolie. Napriklad 100-rocny buk, ktoreho koruna ma objem 2700 m3, spracuje za 1 hodinu 2,2 kg CO2 a odovzda pritom do ovzdusia 1,6 kg kyslika. To zodpoveda vykonu 2700 kusov pat az desatrocnych bukov (Keltsky stromovy kalendar).

V dnesnej dobe nie je realne ocakavat nejaky enormny narast ploch urcenych pre mestsku zelen. Preto treba hladat moznosti, ako zvysit ucinnost ploch existujucej zelene. Vseobecne sa da povedat, ze cim je vegetacia vyskovo diferencovanejsia, tym stupa jej ucinna listova plocha a aj schopnost zachytavat prach, tazke kovy a ine skodliviny z ovzdusia, znizovat hladinu hluku a pozitivne ovplyvnovat mikroklimu. V meste sa potreba cloveka po kontakte s prirodou stava intenzivnejsou a preto je dolezite aj psychologicke a esteticke posobenie zelene.

Projekt Zelenu zeleni sa uskutocnil v 2 casovych horizontoch: v oktobri 1999 a v marci a aprili 2000. Cielom bola vysadba drevin na vhodnych plochach v Bratislave.

Jesenna akcia sa z dovodov casovej tiesne, sposobenej dlhym "papierovanim", obmedzila na jednu vysadbu. Pri tejto akcii sa ako sadovnicky material pouzili dreviny, ktore boli presadene z priestoru petrzalskeho luzneho lesa, kde prislo k zniceniu biotopu v dosledku stavby vedenia plynoveho potrubia.

Koncom oktobra 1999 boli teda v petrzalskej Zakladnej skole na Prokofievovej ul. c. 5 vysadene nasledovne autochtonne dreviny: 23 jasenov, 3 javory, 6 criemch, 2 vtacie zoby, 1 hloh, 4 svidy, 1 jablon, 1 zemolez. Celkovo teda bolo vysadenych 41 stromov a krov. Na akcii sa zucastnili niektori rodicia a ziaci ZS, aktivisti ZMZ - Za Matku Zem a BROZ, ako aj pracovnici ZS, za co im patri nasa vdaka. Prevoz zabezpecila Slobodna alternativa.

Hlavna etapa vysadieb sa uskutocnila v jarnej sezone. Sadovnicky material z byvaleho podniku ZARES na Ivanskej ceste nam poskytol Magistrat hlavneho mesta SR Bratislava, ktory je jeho vlastnikom, za co mu srdecne dakujeme. Takisto dakujeme pracovnikom firmy Marianum, ktora je spravcom tohto majetku, za ochotne vybavovanie odberu materialu.

Dreviny boli poskytnute v marci a aprili vybranym subjektom, ktore si ich na svoje naklady presadili na vytypovane plochy. Akcii sa zucastnili:

MU Devinska Nova Ves, DENOVA, MV SZOPK, BROZ, Za Matku Zem, MU Karlova Ves, APOP, skoly vo Vajnoroch, zakladne a materske skoly v Devinskej Novej Vsi, MS Majernikova c. 11 na Dlhych Dieloch, SAZP Dubravka, Ekologicke gymnazium na Pankuchovej ulici v Petrzalke, ZS Prokofievova, Polovnicke zdruzenie DNV, obcania. Celkovy pocet vysadenych drevin cini cca 1623 kusov, vacsinou vzrastlych stromov a krov. Toto cislo je len orientacne, pretoze kry sa pri vysadzani mohli este delit. Celkove cislo teda asi presiahne hodnotu o niekolko desiatok, pricom pri kontajnerovanych drevinach mozno ratat s takmer 100% ujatelnostou. Dreviny boli vysadene v katastroch mestskych casti Devinska Nova Ves, Petrzalka, Dubravka, Karlova Ves, Vajnory.

V ramci projektu Zelenu zeleni sa spolu vysadilo 1664 drevin.

Na zaver by sme radi este raz srdecne podakovali vsetkym zucastnenym stranam.

Za koordinatorov:

Maros Macuha, Za Matku Zem,

Helga Kothajova, BROZ


Z d r o j:
Nazov casopisu: Informacie bratislavskych ochranarov
Vydavatel: MV SZOPK Bratislava Rok : 2000 , Cislo : 6 - leto

ZIVOTNE PROSTREDIE:
Organizacie / Granty / Casopisy / Publikacie / Kalendar / Legislativa