ZIVOTNE PROSTREDIE:
Organizacie / Granty / Casopisy / Publikacie / Kalendar / Legislativa

E T P - hlavna stranka * * * Publikacie ETP

Navrat na publikaciu
NOVE PRISTUPY K TVORBE OSNOV
ENVIRONMENTALNEJ VYCHOVY NA VYSOKYCH SKOLACH

HISTORIA VZDELAVANIA V ZIVOTNOM PROSTREDI
NA SLOVENSKU

Frantisek Siska
Technicka univerzita, Kosice

  Urobit historicky prehlad vzdelavania v zivotnom prostredi
  caka na povolanejsich odbornikov z radov historikov. Avsak
  ani  historici  si  neporadia  bez  zdrojov  informacii
  o spracovavanom objekte.

  S urcitou davkou pribliznosti je mozno uviest,ze v nasej
  krajine sa venovala pozornost ochrane zivotneho prostredia
  a jeho zloziek prinajmensom od skoncenia prvej svetovej
  vojny. Svedcia o tom  snahy o ochranu urcitych uzemi,
  prirodnych utvarov, stromov a stavieb, vyvijane roznymi
  organizaciami a jednotlivcami. K poznavaniu, ucte a ochrane
  prirody prvej republiky, hoci sa v nasej krajine v tomto
  obdobi  este  nehovorilo  ani  o  ekologickych  ani
  environmentalnych vedach. Osobne si spominam na svoje skolske
  roky a tuto skutocnost mozem vzdy potvrdit. Za to, ze sa dnes
  venujem  problemom environmentalneho  inzinierstva vdacim
  svojmu panu ucitelovi z ludovej skoly, a bolo to uz viac ako
  pred 50 rokmi.

  Potreba systematickeho  vzdelavania vsetkeho obyvatelstva
  v oblasti ochrany zivotneho prostredia v nasej krajine,
  podobne ako v inych krajinach, vynikla po Stockholmskej
  konferencii OSN v r. 1972. Sucastou priprav vlad na tuto
  konferenciu boli spravy o stave zivotneho prostredia cloveka
  v jednotlivych clenskych statoch OSN.

  Sedemdesiate roky boli  poznacene viacerymi ekologickymi
  krizami prejavujucimi sa vo vyraznom znecistovani ovzdusia,
  zhorsovani kvality vody,  velkoplosnom odumierani lesov,
  poskodzovani stavieb a tiez zhorsovani zdravotneho stavu
  obyvatelstva.

  Extenzivny rozvoj nasej ekonomiky v minulych rokoch, caste
  uprednostnovanie  ekonomickych  vysledkov  pred potrebami
  starostlivosti o zivotne prostredie, nesetrne vyuzivanie
  relativne lacnych az celkom bezplatnych prirodnych zdrojov
  v minulosti viedlo ku vzniku obtiaznej situacie v stave
  zivotneho prostredia, ktoru  v sucasnej dobe pozorujeme
  a ktora sa musi riesit v zaujme harmonickeho rozvoja nasej
  spolocnosti.

  Dalsi rozvoj vztahov medzi spolocnostou a prirodou, medzi
  clovekom a jeho zivotnym prostredim sa moze vyvijat dvomi
  smermi. Pokial by nedoslo k zasadnemu obratu v znehodnocovani
  a zneuzivani prirody, bola by touto alternativou len zahuba
  ludstva.  Stupen   poznania  technickych,  prirodnych
  a spolocenskych vied vsak v tejto dobe otvara moznosti
  k dosiahnutiu novej, kvalitativne vyssej povahy vztahov medzi
  clovekom a prirodou ako vztahov harmonie a ekologickej
  rovnovahy, ked sa ludska spolocnost rozvija takym tempom
  a takym sposobom, ktory zachovanie ZP neohrozi, ale dokaze
  zlepsit nad sucasny stav.

  V kratkom case po Stockholmskej konferencii vynikali narodne
  centra ochrany zivotneho prostredia, zakladali sa odborne
  spolocnosti, vznikali nove periodika, ale boli tiez zalozene
  prve katedry zivotneho prostredia na roznych typoch vysokych
  skol.

  "Ekologicka vychova" na vysokych skolach vyrastala z potreby
  a nutnosti "nieco urobit" pre zivotne prostredie aj ked, a to
  je treba otvorene priznat, mnohi autori projektov nemali
  presnu predstavu o tom ako je to treba urobit. Z toho dovodu
  sa projekty casto menili a prestavovali. Mnoho disciplin
  vynikalo a vznikalo v priebehu niekolkych rokov, avsak pojem
  ochrany zivotneho prostredia  zapustil uz hlboke korene
  v spolocnosti a vdaka nim prezil aj krizove obdobia.

  Medzi prvymi vysokymi skolami, na ktorych bola uz rok po
  Stockholmskej konferencii zalozena katedra, bola Vysoka skola
  technicka v Kosiciach a jej banicka fakulta. V r.1973 bola
  katedra upravnictva pretransformovana  na katedru tvorby
  zivotneho  prostredia  a  upravnictva  pod  vedenim
  prof.Frantiska Spaldona a v sk. r. 1974-75 sa zacalo s vyukou
  v zamerani Ochrana zivotneho prostredia. Toto zameranie
  s mensimi upravami prezilo desat rokov, pricom ho absolvovalo
  sto studentov denneho studia a patdesiat postdiplomovych
  studentov  v  4-semestralnych  kurzoch.  Predmety tohoto
  zamerania, aj ked vo svojich nazvoch nemali eko- ani enviro-
  predpony, spnali poziadavky ochrany zivotneho prostredia
  svojou naplnou. Spojovacim predmetom bol predmet "Biologia
  krajiny", ktory mozno charakterizovat ako uvod do ekologie
  a priblizoval studentom technickych fakult ekologicke problemy.
  Na uvedenej katedre studovali studenti nielen banickej, ale
  aj hutnickej a strojnickej fakulty po urcitych upravach
  studijnych osnov. Studenti elektrotechnickej fakulty mali
  vlastne zameranie  orientujuce sa hlavne  na silnoprude
  elektrotechnicke problemy.

  V roku 1985 bolo toto zameranie na prikaz nadriadenych
  organov zrusene, avsak nazov katedry zostal, pricom bola
  prijata zasada, ze vsetci studenti fakulty budu mat predmet
  "Ochrana zivotneho prostredia" v rozsahu 2 hodin v jednom
  semestri.

  Uz od pociatku tohoto zamerania sme sa drzali motivu, ze
  nasich specialistov budeme vychovavat tak, aby mohli riesit
  environmentalne problemy v banictve, hutnictve, energetike
  a tazkom strojarenstve. Bolo nam jasne, ze v tomto ohlade
  nemozeme  konkurovat specializaciam  prirodovednych a im
  pribuznych  fakult.  Tomuto  zameru  boli podriadene aj
  prednasane discipliny. Katedra mala a ma skusenosti hlavne
  s upravou primarnych surovin, energetickymi pocinajuc, cez
  rudne a nerudne a konciac stavebnymi, chemickymi a ostatnymi.
  Vsetky principy upravy primarnych surovin su vyuzitelne aj
  pri uprave sekundarnych - teda uprave tak priemyselneho ako
  aj komunalneho odpadu. Podobna analogia bola medzi ochranou
  banskej atmosfery a ovzdusim, pracovnym prostredim, cistenim
  a upravou vod a pod.

  Tejto nasej tezy sa drzime aj v sucasnosti ale s tym, ze
  zamerania prisposobujeme potrebam spolocenskej praxe.

  Ochrana (starostlivost)  zivotneho prostredia predstavuje
  integralnu sucast harmonickeho rozvoja spolocnosti a ma svoje
  pevne miesto a stale rastuci vyznam v procese zasadnych
  premien nasho narodneho hospodarstva, ktory v sucasnej dobe
  prebieha.

  Aj napriek tomu, ze zivotne prostredie a starostlivost o neho
  je predmetom skumania prirodovednych a technickych vied,
  nemozno  zabudat  na  ekonomicke  zazemie  celej  tejto
  problematiky. Pozitivne zmeny v stave a vyvoji zivotneho
  prostredia nastavaju len vtedy, ak su prevedene dosledne
  zmeny v strukture a stupni rozvoja jednotlivych odvetvi
  materialnej vyroby, ktore urcuju rozsah a sposob posobenia
  materialnej vyroby na zivotne prostredie a urcuju aj rozsah
  a posobenie nevyrobnej sfery.

  Vysledkom sucasnych spolocenskych procesov je akceptovanie
  nutnosti vsestrannej ekologickej vychovy a foriem vyuky
  o zivotnom prostredi na vsetkych stupnoch skol.

  Podla mojich osobnych informacii prebiehala environmentalna
  vychova obdobnym sposobom na SVST v Bratislave (stavebna
  a chemicko-technologicka fakulta) na VSLaD vo Zvolene, VSD
  v Ziline, VSP  v Nitre a VSV  v Kosiciach. Nespominam
  prirodovedecke fakulty, ale viem, ze tak v Bratislave ako aj
  v Kosiciach  sa ekologicke  discipliny pestovali.  Podla
  materialov Zbornika konferencie "Strategia environmentalneho
  vzdelavania a vychovy na skolach Slovenskej
  republiky a vo svete", ktora sa konala v aprili 1994
  v Bratislave je zrejme, ze ekologicka a environmentalna
  vychova pevne zakotvila vo vedomi vedeni vsetkych alebo
  takmer vsetkych vysokych skol na Slovensku. Som presvedceny,
  ze je to dobry pociatok, ktory bude nutne dalej velmi
  seriozne a uvazlivo rozvijat a viest cestou, ktora sa, podla
  skusenosti inych vyspelych krajin, stava cestou schodnou a
  nadejnou.

  Aj v nasej mladej republike dozrel cas, aby sme si v urcitych
  nazoroch urobili jasno a pokial sa na tom dohodneme, drzali
  sa urciteho systemu.

  Priklanam sa k nazoru prof.Ruzicku a Dr.Eliasa, ze kazda zo
  skol, ktore sa venuju ekologickej a environmentalnej vychove
  sa profiluje urcitym smerom a zatial nevznikla situacia,
  v ktorej by jednotlive skoly nevrazivo superili o prvenstvo.
  Suvisi to aj s tou skutocnostou, ze v kazdom odvetvi
  narodneho hospodarstva a spolocenskych aktivit je tolko
  problemov v zivotnom prostredi, ze na mnoho desatroci nehrozi
  strach z prebytku specialistov.

  V prvom rade by sme sa mali ujednotit na dvoch zakladnych
  pojmoch a to:

   ekologicka vychova a
   environmentalna vychova.

  Ekologicka vychova a vzdelavanie ma hlbsie a prepracovanejsie
  tradicie  spajajuce  uplatnenie  ekologickych  poznatkov
  s dosiahnutim efektivnejsieho manazmentu zivotneho prostredia
  cloveka. Uci zakladom poznavania ekologickych systemov, je
  uzsie spata s zivou prirodou, uci mladez od utleho veku ctit
  a vazit si vsetko zive a ochranovat ho pred skodlivymi
  ucinkami roznych ludskych cinnosti.

  Environmentalna vychova a vzdelavanie sustreduje pozornost na
  autropicku cinnost a hlavne  teda na interakcie clovek
  - prostredie.  Environmentalna  vychova  a  vzdelavanie
  prirodzene sa rozvijala na technickych vysokych skolach
  a zahrnala v sebe tak spolocenske, ako aj prirodovedne
  technicke discipliny. Mozno teda povedat zo skusenosti, ze
  neucila studentov iba "poznavat a chranit", ale tiez aktivne
  zasahovat do vyroby energii a technologii takym sposobom, aby
  sa negativny dopad na zivotne prostredie minimalizoval,
  znizoval a postupne uplne zastavoval. V tomto smere vidim
  hlavne poslanie environmentalneho vzdelavania na technickych
  univerzitach.

  Pokladam  vsak za  velmi dolezite,  aby si  ekologovia
  s environmentalistami dokonale rozumeli a hovorili rovnakym
  jazykom. Z toho dovodu je nutne, aby tak v jednom ako aj
  druhom  zamerani  vychovy,  teda  v  ekologickom  aj
  environmentalnom  bola  aspon  jedna  "spajajuca" uvodna
  disciplina tvoriaca most porozumenia.

  Isteze je rovnako dolezite, aby sa systematicky zvysovalo
  ekologicke uvedomenie vsetkeho obyvatelstva statu. V tomto
  smere hraju skoly prvoradu ulohu, ktoru je nutne umocnovat
  medialnymi prostriedkami. Chyba nam uceleny koncepcny program
  ekologickej a environmentalnej vychovy v televizii a rozhlase
  v najsledovanejsom  case,  podla  moznosti  vo vecernych
  hodinach, ale nie v neskorych, ktore uz naprosta vacsina
  obyvatelstva nesleduje, teda po 22.00 hod.

  Pozerajuc sa na kratku  a neuplnu historiu vzdelavania
  v zivotnom  prostredi mozeme  povedat, ze  vryla hlboke
  a nevymazatelne stopy do environmentalneho a ekologickeho
  vedomia obyvatelstva tohoto statu. Je to vsak iba pociatok
  nastupenej cesty, ktorej dzka bude zavisiet na nasich
  cinoch, na nasej praci a zhode urobit vsetko pre to, aby sme
  nase zivotne prostredie nielen ochranili, ale aby sme ho
  "urobili" kvalitnejsim v zaujme nasho potomstva a celej nasej
  planety.

Navrat na publikaciu
NOVE PRISTUPY K TVORBE OSNOV
ENVIRONMENTALNEJ VYCHOVY NA VYSOKYCH SKOLACH

E T P - hlavna stranka * * * Publikacie ETP


ZIVOTNE PROSTREDIE:
Organizacie / Granty / Casopisy / Publikacie / Kalendar / Legislativa